عمومی

در این صفحه می توانید مقالات عمومی که در تمامی زمینه های پزشکی و سلامت هستند را مشاهده کنید.

دندانپزشک شما ممکن است شما را به جرم گیری دندان توصیه کند. این روش به طور کلی همراه با کاشت ریشه انجام می شود. به عبارت رایج تر، این روش ها به عنوان "تمیز کردن عمیق" شناخته می شوند. جرم گیری دندان و پلنینگ

×
درخواست های من
درخواست های مشاور
بستن
تومان