برگشت
دانستنی ها

علل خشکی دهان Xerostomia

علل خشکی دهان Xerostomia

علل خشکی دهان Xerostomia
متن کامل :

خشکی دهان در اثرکاهش یا توقف ترشح بزاق دهان است.

علایم :

1- تشنگی مکرر

2- قرمزی و خشک شدن زبان

3- بوی بد دهان

4- خشک شدن مسیر هوای بینی

5- تلخی دهان

6- ایجاد مشکل در استفاده از دندان مصنوعی

7- ایجاد زخم در گوشه دهان

8- مشکل در بلع غذا

علت خشکی دهان:

1- تاثیرات جانبی ناشی از مصرف داروها

2- کم شدن آب بدن

3- عوارض ناشی از بیماری ها و عفونت ها

درمان :

1- خلاص شدن از علایم

2- پیشگیری از پوسیدگی دندان

3- افزایش ترشح بزاق در صورت امکان

بستن
تومان