برگشت
دانستنی ها

اپیکو چیست؟

اپیکو چیست؟

اپیکو چیست؟
متن کامل :

اپیکو یا جراحی پری اپیکال: شامل قطع قسمتی از ریشه که دارای فضای کانالی پر نشده است و پر کردن کانال از سمت ریشه مناسب

موارد توصیه جراحی اپیکو:

1- مشکلات آناتومیک: انسداد و خمیدگی ریشه مانع پر کردن کانال ریشه است

2- ملاحظات ترمیمی: مثلا دندان ها ی روکش شده ای که دارای پست و کور هستند با خطر شکستن ریشه مواجه هستند که اپیکو توصیه می شود.

3- شکستگی افقی ریشه: بخش تاجی دندان ترمیم شده و بخش اپیکال جراحی می شود.

4- ضایعات بزرگ بهبود نیافته پس از درمان ریشه

مواردی که اپیکو توصیه نمی شود:

1- درمان ریشه معمول امکان پذیر است.

2- احتمال باز شدن سینوس ماگزیلا

3- نسبت کم طول تاج به ریشه

4- مشکلات سیستمیک بیمار


ملاحطات پس از جراحی:

1- کمپرس آب سرد

2- استفاده از دهان شویه

3- مصرف آنتی بیوتیک تجویز شده توسط دندان پزشک

بستن
تومان