برگشت
دانستنی ها

مزایای استفاده از نخ دندان قبل از مسواک

مزایای استفاده از نخ دندان قبل از مسواک

وقتی شما از نخ دندان استفاده می کنید پلاک ها کامل از بین نمی رود و نیاز به مسواک نیز هست...
مزایای استفاده از نخ دندان قبل از مسواک
متن کامل :

وقتی شما از نخ دندان استفاده می کنید پلاک ها کامل از بین نمی رود و نیاز به مسواک نیز است و این 2 مزیت دارد:

1- پلاک هایی که به نخ دندان چسبیده در دهان شما باقی مانده و استفاده از مسواک آن ها را از بین می برد.

2- فلوراید موجود در خمیر دندان در بین دندان های شما جایی که با نخ قبلا پاک شده قرار می گیرد.

 آیا تقدم و تاخر استفاده از مسواک و نخ دندان اهمیتی دارد؟ 

هیچ مدرک قطعی وجود ندارد اما چیزی که اهمیت دارد استفاده روزی حداقل یک بار نخ دندان و مسواک است.

بستن
تومان