برگشت
دانستنی ها

بهداشت زبان

بهداشت زبان

رعايت نشدن بهداشت زبان از عوامل ابتلا به بوي دهان است زيرا گاهي اوقات پلاك‌هاي ميكروبي و خرده‌هاي غذايي در پرزهاي زبان گير مي‌كنند و باعث ايجاد بوي بد مي‌شوند.
بهداشت زبان
متن کامل :

زبان را مي‌توان با مسواك تميز كرد البته ابزارهايي نيز براي رعايت بهداشت زبان طراحي شده است.

بيماري‌هاي لثه و پوسيدگي دندان از ديگر عوامل بوي بد دهان هستند البته اين مشكل از ابتلا به بيماري‌هاي گوارشي، كبدي و كليوي نيز مي‌تواند ناشي شود.

خرده‌هاي غذايي در سطوح بين دنداني جمع و به سختي تميز مي‌شوند و همين عامل باعث بوي بد دهان مي‌شود. از سوي ديگر بيماري‌هاي لثه، خونريزي دهنده هستند و موجب ايجاد اين مشكل مي‌شوند.

استفاده صحيح از مسواك و نخ دندان در اين زمينه بسيار موثر است. در اين جهت نحوه و زمان استفاده مسواك از نوع آن مهم‌تر است. لازم است حركات دست هنگام مسواك زدن صحيح باشد و اين كار پس از مصرف هرنوع ماده شيرين و پيش از خواب شبانه انجام شود.

ممكن است يك فرد پس از هر وعده غذايي مسواك بزند اما از مواد شيرين به عنوان ميان وعده استفاده كند در نتيجه دندان‌هاي او دچار پوسيدگي شوند.

لازم است افراد از نخ دندان به طور صحيح استفاده كنند.

در اين جهت نبايد نخ دندان را از نقطه تماس دو دندان با فشار رد كرد چرا كه اين كار باعث برخورد محكم نخ دندان با لثه و در نتيجه خونريزي لثه مي‌شود.

افراد بايد نخ دندان را در نقطه تماس دو دندان آهسته به جلو و عقب حركت دهند تا نخ دندان به آرامي از اين نقطه رد شود.

سپس مي‌توان نخ دندان را به دو طرف دندان تكيه داد و با اين روش پلاك‌هاي ميكروبي را پاك كرد.

بستن
تومان