برگشت
دانستنی ها

فاصله بین دندان ها یا دیاتیسم

فاصله بین دندان ها یا دیاتیسم

به فضای خالی بین دو یا چند دندان، دیاستم یا فاصله بین دندانی می‌گویند. دیاستم معمولا در دو دندان قدامی فک بالا شیوع بیشتری دارد.در بسیاری از کودکان، بعد از افتادن دندان‌های شیری این فاصلۀ بین دندان‌ها یا دیاستم ایجاد می شود. که در این صورت در اکثر موارد این فاصله‌ها بعد از رویش دندان‌های دائمی، از بین می روند.
فاصله بین دندان ها یا دیاتیسم
متن کامل :

دیاستم چیست؟

فاصله ای که میان دندان ها ایجاد می شود را دیاستم می گویند.

علل دیاستم :

1- بزرگی فک و کوچکی دندان ها

2- فقدان یک یا چند دندان

3- وجود فرنوم (بند پشت لب بالا)

روش های درمان:

1- لامینیت                  2- کامپوزیت                 3- ارتودنسی

1- لامینیت: در این روش دندان 1 تا 2 میلی متر تراش خورده و قالب گرفته میشود سپس متناسب با دندان مجاور لامینیت توسط لابراتوار ساخته میشود.

2- کامپوزیت: استفاده از کامپوزیت  برای پر کردن فاصله بین دو دندان بدون تراش آن.

3- ارتودنسی: این روش برای سنین پایین بسیار موثر بوده و بسیاری از فضا ها با این طرح ذرمان بسته می شوند.


 

بستن
تومان