جنس روکش ایمپلنت چیست ؟ و هزینه 1 واحد ایمپلنت چقدر است؟ بهترین نوع ایمپلنت چیست و چه تفاوتی با هم دارند؟؟

سوال شما بسیار کلی است ولی جنس روکش ایمپلنت یا PFM یا FULL CERAM یا بلاکهای مدرن کدکم. برای دریافت اطلاعات بیشتر با کلینیک تماس بگیرید


سوالات بیماران