لثه ی یکی از دندان هایم باید پیوند لثه شود. اگر انجام ندهم، در طولانی مدت و به مرور زمان، چه عواقبی خواهد داشت؟

با توجه به تحلیل لثه و به دنبال آن تحلیل استخوان، احتمال لقی و کشیدن دندان زیاد است.


موضوع : سوالات متداول تاریخ انتشار :
بازگشت
بستن
تومان